SKOPSKI LEGURI - FERROALLOYS PRODUCTION

Скопски Легури доби Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија

Почитувани,

 

Сакаме да Ве информираме дека на ден 05.08.2015 година и врз основа на член 26 став 3 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79,/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 187/14, Министерството за транспорт и врски  на нашата компанија Скопски Легури ДООЕЛ ѝ издаде

 

ЛИЦЕНЦА Б

ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

со важност до 05.08.2022 година.

  Oд тој аспект, подготвени сме да Ви понудиме квалитетно изработeни метални производи за градба од втора категорија:

 

1. Градежни  конструкциии сo различна тежина од челичен лим и профил;

2. Архитектурни елементи;

3. Производи наменети за комунални потреби;

4. Производи за општа употреба;

 

Исто така сакаме да Ви ги понудиме следниве услуги:


1. Сечење на метал;

2. Бушење на отвори во метал;

3. Виткање и валцовање на метал;

4. Заварување на чечлични лимови и профили;


Сите работи се вршат на сопствена опрема.


Сакаме да Ве информираме дека нашата фабрика работи согласно ИСО стандардите - ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001, со што гарантира квалитет на изработката на понудените производи и услуги.


Отворени сме за соработка и разговор со заинтересираните компании на здружението.


  За било кои дополнителни информации Ви стоиме на располагање.

Лица за контакт:

Костас Силигунис – Оддел на главен машинец, тел. 02 2603 592, k.siligunis@skopskileguri.com

Филип Шарески – Комерција, тел. 02 2603 430, f.sharevski@skopskileguri.com

 

Во очекување на Вашата нарачка.


Со почит,

Генерален директор

Денис Корнијенко

LME Official Prices (US$/tonne) for

NICKEL
 CASH BUYER  
 CASH SELLER &  SETTLEMENT   
 3-MONTHS BUYER  

LME Official Opening Stock
(in tonnes)

IWC Replica Watches Panerai Replica

NICKEL
 

Contact Information

Skopski Leguri DOOEL
Address:
16 Makedonska Brigada № 18,
1000 Skopje, R. Macedonia

Tel: +389 (2) 2603 406
Fax: +389 (2) 2603 400

E-mail: kontakt@skopskileguri.com

Blancpain Replica Watches Franck Muller Swiss Replica Patek Philippe Replica Patek Philippe Aquanaut Replica Watches Patek Philippe Nautilus Replica