SKOPSKI LEGURI - FERROALLOYS PRODUCTION

Скопски Легури доби Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија

Почитувани,

 

Сакаме да Ве информираме дека на ден 05.08.2015 година и врз основа на член 26 став 3 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79,/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 187/14, Министерството за транспорт и врски  на нашата компанија Скопски Легури ДООЕЛ ѝ издаде

 

ЛИЦЕНЦА Б

ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

со важност до 05.08.2022 година.

  Oд тој аспект, подготвени сме да Ви понудиме квалитетно изработeни метални производи за градба од втора категорија:

 

1. Градежни  конструкциии сo различна тежина од челичен лим и профил;

2. Архитектурни елементи;

3. Производи наменети за комунални потреби;

4. Производи за општа употреба;

 

Исто така сакаме да Ви ги понудиме следниве услуги:


1. Сечење на метал;

2. Бушење на отвори во метал;

3. Виткање и валцовање на метал;

4. Заварување на чечлични лимови и профили;


Сите работи се вршат на сопствена опрема.


Сакаме да Ве информираме дека нашата фабрика работи согласно ИСО стандардите - ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001, со што гарантира квалитет на изработката на понудените производи и услуги.


Отворени сме за соработка и разговор со заинтересираните компании на здружението.


  За било кои дополнителни информации Ви стоиме на располагање.

Лица за контакт:

Костас Силигунис – Оддел на главен машинец, тел. 02 2603 592, k.siligunis@skopskileguri.com

Филип Шарески – Комерција, тел. 02 2603 430, f.sharevski@skopskileguri.com

 

Во очекување на Вашата нарачка.


Со почит,

Генерален директор

Денис Корнијенко

LME Official Prices (US$/tonne) for

NICKEL
 CASH BUYER  
 CASH SELLER &  SETTLEMENT   
 3-MONTHS BUYER  

LME Official Opening Stock
(in tonnes)

IWC Replica Watches Panerai Replica

NICKEL
 

Contact Information

Skopski Leguri DOOEL
Address:
16 Makedonska Brigada № 18,
1000 Skopje, R. Macedonia

Tel: +389 (2) 2603 406
Fax: +389 (2) 2603 400

E-mail: kontakt@skopskileguri.com

Blancpain Replica Watches Franck Muller Swiss Replica Patek Philippe Replica Patek Philippe Aquanaut Replica Watches Patek Philippe Nautilus Replica Cartier Replica Watches Cartier Ballon Bleu Replica Watches Calibre de Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Omega Aqua Terra Replica Watches Replica Watches