SKOPSKI LEGURI - FERROALLOYS PRODUCTION

“Скопски Легури“ од денеска ја ремонтираат печката

 

 

Претпријатието “Скопски Легури“ од денеска почна со планираниот среден ремонт на електроредукционата печка број 4 и погонот агломерација.

"Главната цел на овој ремонт е модернизација на опремата, со што би се зголемил обемот на производство и ефективноста при експлоатацијата. Планираните активности, исто така, ќе помогнат да се намали цената на чинење на легурите и ќе и овозможат на компанијата да произведува конкурентни производи, во услови на голема конкуренција на променливите пазари, како и на економска нестабилност во Европа и светот", вели Денис Корнијенко, генерален директор на фабриката.

За време на ремонтот максимално ќе бидат вклучени вработените од компанијата. Распределбата на персоналот во периодот на ремонтот ќе биде направена врз основа на потребите, водејќи сметка за квалификациите потребни за извршувањето на работата. За извршувањето на ремонтот исто така ќе бидат ангажирани и голем број домашни компании од градежната и машинската индустрија.

Планираното времетраење на ремонтот е 60 дена. Исклучувањето на печката за време на ремонтот нема да влијае на исполнувањето на претходно потпишаните комерцијални договори со потрошувачите на феролегури.

 

http://www.netpress.com.mk/mk/vest.asp?id=104497&kategorija=2 

LME Official Prices (US$/tonne) for

NICKEL
 CASH BUYER  
 CASH SELLER &  SETTLEMENT   
 3-MONTHS BUYER  

LME Official Opening Stock
(in tonnes)

IWC Replica Watches Panerai Replica

NICKEL
 

Contact Information

Skopski Leguri DOOEL
Address:
16 Makedonska Brigada № 18,
1000 Skopje, R. Macedonia

Tel: +389 (2) 2603 406
Fax: +389 (2) 2603 400

E-mail: kontakt@skopskileguri.com

Blancpain Replica Watches Franck Muller Swiss Replica Patek Philippe Replica Patek Philippe Aquanaut Replica Watches Patek Philippe Nautilus Replica Cartier Replica Watches Cartier Ballon Bleu Replica Watches Calibre de Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Omega Aqua Terra Replica Watches Replica Watches